IMG_6397
عکاسی یا عکس‌برداری

در بسیاری از اوقات افراد غیر حرفه‌ای تصاویر بسیار زیادی را ثبت می‌کنند؛ اما آنان هیچگاه عکاس خطاب نمی‌شوند. یا اصلا غالبا افراد برای خودشان عکس می‌گیرند، در مراسم عکسبرداری می‌کنند، وقایع و اتفاقات را ثبت می‌کنند، خاطراتشان را از دریچه دوربین به تصویر می‌کشند و بطور کل بخشی از وقتشان را صرف گرفتن عکس […]

منبع: hamedfatemi.ir
نویسنده: حامد فاطمی

در بسیاری از اوقات افراد غیر حرفه‌ای تصاویر بسیار زیادی را ثبت می‌کنند؛ اما آنان هیچگاه عکاس خطاب نمی‌شوند. یا اصلا غالبا افراد برای خودشان عکس می‌گیرند، در مراسم عکسبرداری می‌کنند، وقایع و اتفاقات را ثبت می‌کنند، خاطراتشان را از دریچه دوربین به تصویر می‌کشند و بطور کل بخشی از وقتشان را صرف گرفتن عکس می‌کنند، اما نکته ای که وجود دارد این است که کسی آنها را عکاس خطاب نمی‌کند.
سرّ این مطلب در اینجاست که فرق عمده‌ای است میان عکاس و عکسبردار یا کسی که عکس می‌گیرد.
آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می‌کند آن است که عکسبرداری آخرین مرحله‌اش اشراف و تسلط به دوربین و در واقع آگاهی به اطلاعات فنی است؛ حال آنکه عکاسی جنبه هنری ثبت عکس است که عبارت است از:
خلـــــــــق تصویــــــــــر و نه ثبت به تنهایی

در واقع عکاس پیوسته باید بکوشد سوژه‌ای را که مخاطبان همواره آنرا مشاهده کرده‌اند، اینبار از دیدی متفاوت به آنها نشان دهد. و این یعنی همان خلق تصویر. در حالیکه افراد غیر هنرمند دائما یک حادثه، سوژه، خاطره و … را همانگونه که هست فقط ثبت می‌کنند.

در همین راستا یکی از ابتدایی ترین راهها برای خلق تصاویر، یافت سوژه‌های جذاب، ثبت یک عکس هنری و ایجاد خلاقیت در عکس این است که از هیچ چیز به سادگی نگذرید. هر آنچه که بارها و بارها دیده اید سوژه ای است برای ایجاد یک عکس خلاقانه ….